منوی سمت راست - سیستمی

تاریخ های مهم


برگزاری همایش 

مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال اصل مقاله 

نتایج داوری 

مهلت ثبت نام نهایی 

 


پوستر همایش

محورهای همایش

 الف) توانمند سازی جامعه  در حوزه حقوق شهروندی:

1.  حقوق شهروندی در آموزه های دین و فرهنگ

2. حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی و  بین الملل.

3. حقوق شهروندی  و دادرسی قضائی

4. حقوق شهروندی و سازمانهای مردم نهاد.

 5. حقوق شهروندی و آسایش رفاه و تامین اجتماعی.

6. حقوق شهروندی  و شهرداری ها.

7. حقوق شهروندی در سلامت و محیط زیست

ب) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت و اقتصاد :

1. مدیریت شهری و روستائی چالش های محیط زیست.

2.  مدیریت شهری و روستائی در بازیافت و پسماند.

3. مدیریت شهری و روستائی در فناوری اطلاعات.

4. مدیریت شهری و روستائی  در صنعت.

5. مدیریت شهری و روستائی در بحران و  پدافند غیر عامل.

6. اقتصاد و انرژی های پایدار

7. اقتصاد پولی و بانکی ایرانی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

ت) توانمند سازی جامعه در حوزه کارآفرینی:

1. کارآفرینی توسعه.

2. کارآفرینی MBA.

3. کارآفرینی سازمانی.

4. کارآفرینی و گردشگری.

5. آموزش و ترویج کارآفرینی.

6. کارآفرینی در بخش عمومی.

7. کارآفرینی و فناوری اطلاعات.

8. کارآفرینی و خدمات کشاورزی

9.کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی.

1.کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین.

ث) توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی :

1. جمعیت شناسی و سیاست گذاری توسعه  فرهنگی.

2. امنیت اجتماعی و توسعه نظام عمومی.

3. علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.

4. روانشناسی، مشاوره و خانواده.

5. جامعه و فرهنگ شهری نوین.

6. الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی، مطالعات.

7. راهبردی فرهنگ و علوم ارتباطات اجتماعی.

 


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh