منوی سمت راست - سیستمی

تاریخ های مهم


برگزاری همایش 

مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال اصل مقاله 

نتایج داوری 

مهلت ثبت نام نهایی 

 


پوستر همایش

مسئول پنل محور الف (حقوق)

 سرکار خانم فصیحیانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh