منوی سمت راست - سیستمی

تاریخ های مهم


برگزاری همایش 

مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال اصل مقاله 

نتایج داوری 

مهلت ثبت نام نهایی 

 


پوستر همایش

دبیر علمی همایش

جناب آقای میثم سبحانی



پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh