منوی سمت راست - سیستمی

تاریخ های مهم


برگزاری همایش 

مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال اصل مقاله 

نتایج داوری 

مهلت ثبت نام نهایی 

 


پوستر همایش

مسئول پنل محور ت ( اقتصاد)

سرکار خانم ابراهیمیپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh