منوی سمت راست - سیستمی

تاریخ های مهم


برگزاری همایش 

مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال اصل مقاله 

نتایج داوری 

مهلت ثبت نام نهایی 

 


پوستر همایش

کمیته پذیرش و ثبت نام

 سرکار خانم ها: قاسمی، فرخ پور، پورنامجو، حسنیپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh