منوی سمت راست - سیستمی

تاریخ های مهم


برگزاری همایش 

مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال اصل مقاله 

نتایج داوری 

مهلت ثبت نام نهایی 

 


پوستر همایش

کمیته نظارت و ارزشیابیپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh